Lajme dhe Ngjarje

Shiko te gjitha
  • 40 produkte që punojnë mirë SO, ata kanë ...

    Shumica e kohës, ju blini një produkt në internet dhe nuk prisni shumë nga ai, përveç përmbushjes së detyrës së tij të synuar. Por çdo herë një herë, diçka shfaqet në pragun tuaj që shkon sipër dhe përtej, siç është rasti me këto 40 produkte shumë të rishikuara që ...
  • Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore të Tregut të w ...

    Studimi i mirëmbajtjes së pajisjeve medicinale tani në dispozicion me Raportin e Studimit të Tregut, SH.PK, është një përmbledhje e njohurive të vlefshme që lidhen me madhësinë e tregut, pjesën e tregut, marzhin e përfitimit, dinamikën e rritjes dhe përhapjen rajonal të këtij vertikaliteti të biznesit. Leshi i studimit ...